Algemene ledenvergadering met presentatie Meeus

Donderdagavond 3 maart houden wij de Algemene Ledenvergadering en Meeùs Verzekeringen / Hypotheken / Pensioenen houdt aansluitend een boeiend betoog over Cybercrime en de risico’s voor uw bedrijf. Het thema luidt: Beter voorkomen dan genezen Digitale veiligheid is belangrijker dan ooit. Organisaties liggen continu onder vuur door kwaadwillende die geld proberen te verdienen met behulp van digitale criminaliteit. Op dit moment gaat er wereldwijd meer geld om in Cyber criminaliteit dan in drugs. Digitale veiligheid is niet alleen de taak van de IT afdeling, maar van iedereen binnen een organisatie. 70% van alle digitale incidenten komt namelijk mede door het toedoen van eigen medewerkers. Met behulp van deze lezing geven we zicht op het geen wat medewerkers zelf kunnen doen om veiliger te werken. Tevens vertellen we u kort over de nieuwe “meldplicht datalekken” die alle organisaties binnen Nederland dwingt om een melding te maken van een incident waar persoonsgegevens bij betrokken zijn.

Bits and bytes? Nee, geen technisch verhaal maar een interactieve lezing met interessante weetjes en leuke video’s.